Motor 3phase 8 poles 1/2hp Motor 3phase 8 poles 1/2hp 182442 4.9 3890 Motor 3phase 8 poles 1/2hp Motor 3phase 8 poles 1/2hp Motor 3phase 8 poles 1/2hp
DOLIN Motor 3phase 8 poles 1/2hp
AY Motor 3phase 8 poles 1/2hp Công suất: 370W
Motor: 220V-380V; 50Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 220V-380V; 50Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1" /> Motor 3phase 8 poles 1/2hp 4.9 3890
182442 Motor 3phase 8 poles 1/2hp Motor 3phase 8 poles 1/2hp Công suất: 370W
Motor: 220V-380V; 50Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor 3phase 8 poles 1/2hp" 4.9 3890DOLIN DOLIN 28-07-2020 07:36:22 AM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor 3phase 8 poles 1/2hp" DOLIN 4.9 3890 Motor 3phase 8 poles 1/2hp 4.9 3890 4.9 3890
1.369,79 USD 28-07-2020 07:36:22 AM InStock
Motor 3phase 8 poles 1/2hp

Motor 3phase 8 poles 1/2hp


  • 28-07-2020 07:36:22 AM
    Lượt xem: 182442
  • Mã sản phẩm: AY
  • Công suất: 370W
    Motor: 220V-380V; 50Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
    Motor: 380V-660V; 60Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1

  • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Thông số kỹ thuật

 
370w 8p
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật