Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1 Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1 30017 4.9 3890 Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1 Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1 Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1
DOLIN Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1
SH Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1 Công suất: 18.5KW
Tỉ số truyền: 50:1 ~ 70:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng:Chân đế
Tỉ số truyền: 50:1 ~ 70:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng:Chân đế" /> Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1 4.9 3890
30017 Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1 Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1 Công suất: 18.5KW
Tỉ số truyền: 50:1 ~ 70:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng:Chân đế
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1" 4.9 3890DOLIN DOLIN 05-01-2017 01:47:00 AM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1" DOLIN 4.9 3890 Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 05-01-2017 01:47:00 AM InStock
Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1

Motor giảm tốc 18.5KW tỉ số truyền 50:1 ~ 70:1


 • 05-01-2017 01:47:00 AM
  Lượt xem: 30017
 • Mã sản phẩm: SH
 • Công suất: 18.5KW
  Tỉ số truyền: 50:1 ~ 70:1
  Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
  Kiểu dáng:Chân đế

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues

 
gearmotor
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật