Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế 28013 4.9 3890 Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế
DOLIN Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế
SH Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế Công suất: 100w
Tỉ số truyền: 550:1-1800:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế
Tỉ số truyền: 550:1-1800:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế" /> Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế 4.9 3890
28013 Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế Công suất: 100w
Tỉ số truyền: 550:1-1800:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế" 4.9 3890DOLIN DOLIN 05-01-2017 01:47:00 PM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế" DOLIN 4.9 3890 Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 05-01-2017 01:47:00 PM InStock
Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế

Motor giảm tốc 100w tỉ số truyền 550:1~1800:1 chân đế


 • 05-01-2017 01:47:00 PM
  Lượt xem: 28013
 • Mã sản phẩm: SH
 • Công suất: 100w
  Tỉ số truyền: 550:1-1800:1
  Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
  Kiểu dáng: Chân đế

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues

 
Motor giảm tốc
 

  Ý kiến bạn đọc